Goetia

魔神狀態列列表介紹

魔導師主人午安,愛爾今天要來跟大家說明各項屬性的百分比是做什麼的唷!
連擊率→一回合內多攻擊一次的機率
Crit率→攻擊出現爆擊的機率
反擊率→受到攻擊時自動反擊一次的機率
毒耐性→數字愈高愈不容易中毒
氣絕耐性→數值愈高,愈不容易進入石化、昏厥等無法移動的狀態
沉默耐性→數值愈高,愈不容易進入無法釋放技能的沉默狀態
-----------------------------
右方六角形表格
無屬性傷害削減率
暗屬性傷害削減率
火屬性傷害削減率
木屬性傷害削減率
水屬性傷害削減率
光屬性傷害削減率
-----------------------------
以上就是本次屬性面板的各個狀態介紹,大家有沒有記起來了呢?
OK